Giới thiệu

Chia sẻ

Thông điệp lãnh đạo


THÔNG ĐIỆP LÃNH ĐẠO

Kinh doanh vận tải và kinh doanh xăng dầu là hoạt động chính của Công ty Cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.

Thỏa mãn nhu cầu của các Quý khách hàng một cách tốt nhất, đó là mục tiêu chung của Công ty.

Để thực hiện mục tiêu đó hiệu quả, nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục:

- Vận chuyển xăng dầu, cung cấp các sản phẩm xăng dầu, dầu mỡ nhờn và các dịch vụ khác đến cho khách hàng đảm bảo đủ về lượng, đúng về chất, kịp thời về tiến độ, văn minh trong giao tiếp.
- Đảm bảo mọi quyền, lợi ích của khách hàng.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn minh hiện đại.
- Xây dựng và gìn giữ môi trường làm việc đoàn kết thân thiện, người lao động tích cực mà ở đó người lao động được làm việc, được trân trọng và được hưởng các quyền lợi tối ưu.
- Xây dựng và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp và đảm bảo an toàn lao động.
- Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh có chọn lọc mà ở đó vừa đáp ứng nhiệm vụ chính trị vừa mang lại lợi nhuận tối đa.
- Phát huy tình đoàn kết, tình đồng nghiệp, tình yêu thương nhân loại mà ở đó người lao động cùng cảm thông sẻ chia gắn bó nhiệm vụ và lợi ích.
- Xây dựng và đào tạo ý chí phấn đấu, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của người lao động để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong thời kỳ mới.
- Đảm bảo quyền lợi, lợi ích của các Quý vị cổ đông.

Hơn 30 năm với lịch sử chỉ như một hơi thở nhẹ, nhưng hơn 30 năm đáp ứng tốt nhu cầu của các Quý khách hàng với Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội là cả một sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của lớp lớp cán bộ, người lao động Công ty.

Công ty xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo đúng đắn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, sự hợp tác tin tưởng của các Quý khách hàng và đối tác, sự tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành đoàn thể, sự ủng hộ tích cực của các Quý vị cổ đông và công sức của tập thể cán bộ, người lao động Công ty./.