Mạng lưới kinh doanh

Chia sẻ

Mạng lưới kinh doanh vận tải xăng dầu


MẠNG LƯỚI KINH DOANH VẬN TẢI XĂNG DẦU


STT

TÊN ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Công ty xăng dầu khu vực I


2

Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu


3

Công ty xăng dầu Điện Biên


4

Chi nhánh xăng dầu Lai Châu


5

Công ty xăng dầu Hà Giang


6

Công ty xăng dầu Tuyên Quang


7

Công ty xăng dầu Cao Bằng


8

Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn


9

Công ty xăng dầu Bắc Thái


10

Chi nhánh xăng dầu Bắc Cạn


11

Công ty xăng dầu Phú Thọ


12

Công ty xăng dầu Lào Cai


13

Công ty xăng dầu Yên Bái


14

Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh


15

Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc


16

Công ty xăng dầu B12


17

Xí Nghiệp xăng dầu Quảng Ninh


18

Kho K131


19

Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên


20

Chi nhánh xăng dầu Hải Dương


21

Công ty xăng dầu Hà Bắc


22

Công ty xăng dầu Thái Bình


23

Công ty cổ phần Chất Đốt


22

Khách hàng khác của Công ty