Sản phẩm - dịch vụ

Chia sẻ

Kinh doanh vận tải xăng dầu

Kinh doanh vận tải xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, là hoạt động có vai trò quan trọng trong nền kinh tế và là mắt xích quan trọng của quá trình kinh doanh xăng dầu. 

Từ một đội xe chỉ có 21 đầu xe dung tích nhỏ, giá thành cao, đến nay Công ty đã phát triển thành đoàn xe mang thương hiệu PETROLIMEX với 7 Đội xe gồm 285 đầu xe. Xác định lĩnh vực kinh doanh vận tải là lĩnh vực kinh doanh chính, Năm 2011, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp chất lượng đoàn phương tiện vận tải nhằm tăng năng lực vận tải đáp ứng nhu cầu khách hàng và cải thiện điều kiện làm việc cho ngươi lao động. Ngoài việc đầu tư các xe dung tích từ 7,5 M3 khối đến 25 M3 khối, nay Công ty còn đầu tư thêm 02 xe rơ móc với dung tích trên 40 M3 khối. 

Thị trường vận tải trước đây chỉ là 3 tỉnh thành phố: Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu nay đã được mở rộng tới 21 tỉnh thành Miền Bắc.

Khách hàng trước đây chỉ là nội bộ nghành PETROLIMEX nay đã phát triển vươn ra ngoài ngành.

Năm 2011 Công ty tổ chức vận chuyển trên 115.000 chuyến hàng với sản lượng 101 triệu M3Km và trên 1,3 triệu M3 hàng hóa đảm bảo đúng đủ kịp thời cả về số lượng chất lượng tiến độ theo yêu cầu của các bạn hàng.

Bên cạnh đó, với đội ngũ công nhân lái xe vận tải xăng dầu được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm thực tiễn, Công ty đã đáp ứng tốt yêu cầu về thời gian của đơn hàng, đảm bảo an toàn và chất lượng hàng hóa vận chuyển cũng như có khả năng vận chuyển trên địa bàn đa dạng và phức tạp.


Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2011 nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 tiếp tục đạt được nhiều thành quả nổi bật đáp ứng yêu cầu chính trị cũng như tăng trưởng lợi nhuận.