Công đoàn cơ sở Petajico Hà Nội

 Nguyễn Ngọc Hoàn

 Chủ tịch CĐCS Công ty
 05:11 CH @ Thứ Tư - 11 Tháng Giêng, 2012

GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội ( Công đoàn cơ sở Petajico Hà Nội) được thành lập theo quyết định số 031/QĐ-CĐ ngày 10 tháng 08 năm 1999 của Công đoàn Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam.

Trải qua hơn mười năm trưởng thành và phát triển, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã có những bước tiến vượt bậc. Từ một tổ chức công đoàn cơ sở nhỏ nay đã có 500 đoàn viên công đoàn.

Cơ cấu tổ chức của Công đoàn cơ sở Công ty gồm có: 11 Công đoàn bộ phận và 02 Công đoàn cơ sở thành viên

Các công đoàn bộ phận:
- Công đoàn bộ phận Tài chính kế toán – Quản lý kỹ thuật
- Công đoàn bộ phận Tổ chức – Hành chính
- Công đoàn bộ phận khối kinh doanh
- Công đoàn bộ phận Đội xe 1
- Công đoàn bộ phận Đội xe 2
- Công đoàn bộ phận Đội xe 3
- Công đoàn bộ phận Đội xe 4
- Công đoàn bộ phận Đội xe Hải Dương
- Công đoàn bộ phận Đội xe Quảng Ninh
- Công đoàn bộ phận Đội xe Lào Cai
- Công đoàn bộ phận Chi nhánh Lào Cai

Các Công đoàn cơ sở thành viên:
- Công đoàn cơ sở thành viên Chi nhánh Công ty tại Bắc Ninh
- Công đoàn cơ sở thành viên Công ty Cp thương mại và dịch vụ sửa chữa ô tô.

Thành tích và khen thưởng:
Với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, trong nhiều năm qua Công đoàn cơ sở Công ty liên tục được công đoàn cấp trên khen tặng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn:

- Năm 2007 được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua
- Năm 2008 được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen toàn diện
- Năm 2009 được Công đoàn Công thương tặng Cờ thi đua
- Năm 2010 được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen toàn diện
- Nhiều năm liền được Công đoàn xăng dầu Việt Nam khen.

Nguồn: