Giới thiệu về nữ CNVCLĐ Petajico Hà Nội

Trương Thị Mai AnhPhó trưởng Phòng TC-HC
05:58' CH - Thứ tư, 11/01/2012

GIỚI THIỆU VỀ NỮ CNVCLĐ PETAJICO HÀ NỘI

Tính đến ngày 31/12/2011 số lượng nữ CNVCLĐ của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội là 58 người chiếm 12,2% trong tổng số lao động toàn Công ty.

Trong đó:
- 21 chị có trình độ Đại học
- 06 chị có trình độ Trung cấp
- 31 chị có bằng nghề

* Ban nữ công Công ty được thành lập với mục đích, chức năng, nhiệm vụ sau:

Mục đích:
Ban nữ công hoạt động vì sự phát triển bình đẳng, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của nữ CNVCLĐ Công ty.

Chức năng:
Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của nữ CNVCLĐ Công ty, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, tham gia công tác quản lý của Công ty.

Nhiệm vụ:
Tuyên truyền vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ giữ gìn phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nữ CNVCLĐ Việt Nam nói chung và Phụ nữ Công ty nói riêng.
Tổ chức, tạo điều kiện để Phụ nữ Công ty được nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, kỹ năng về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD từng thời kỳ.
Gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của chị em từ đó có những đề xuất hoặc uốn nắn kịp thời.
Đoàn kết Phụ nữ trong Công ty thành một khối vững mạnh.
Mở rộng giao lưu hợp tác với các tổ chức nữ công trong và ngoài nghành.
Xây dựng và gìn giữ hình ảnh Phụ nữ Petajico Hà Nội năng động, sáng tạo, duyên dáng giỏi việc nước đảm việc nhà./.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn