Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

 PETAJICOHN

 09:21 SA @ Thứ Sáu - 15 Tháng Ba, 2024

Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

Kính mời Quý vị xem  tại đây

Trân trọng./.

Nguồn:   PETAJICOHN