Petajico Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 Petajico Hà Nội

 Petajico Hà Nội
 05:28 CH @ Thứ Sáu - 08 Tháng Tư, 2016

Trong không khí cả nước đang sôi nổi hướng về kỳ họp Quốc hội khóa XIII. Sáng ngày 8 tháng 04 năm 2016, Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (Petajico Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tới tham dự Đại hội có Phó Tổng giám đốc Petrolimex - Trần Ngọc Năm đại diện cho Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cổ đông đang nắm giữ 51,06% vốn điều lệ tại Petajico Hà Nội cùng 258 cổ đông khác, tương ứng 3.351.532 cổ phần chiếm 85,76 trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.Phó Tổng giám đốc Trần Ngọc Năm khẳng định: Petrolimex rất vui mừng nhận được thành quả do Petajico Hà Nội mang lại và hoàn toàn đồng tình với những giải pháp mà đ/c Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Petajico Hà Nội đã trình bày trước Đại hội, trong cùng sự phát triển của Petajico Hà Nội sự quan tâm của Petrolimex với Petajico Hà Nội là trước sau như một, Petrolimex cam kết thực hiện trách nhiệm của mình cùng các cổ đông khác tạo mọi điều kiện cho Petajico Hà Nội hoạt động và phát triển đúng định hướng.

Đại hội rất phấn khởi trước những con số biết nói được nêu trong văn kiện. Mặc dù kinh doanh vận tải xăng dầu là trục chính nhưng đứng trước những yêu cầu đòi hỏi mới của cơ chế thị trường, trong nhiệm kỳ 2011-2015 Petajico Hà Nội đã đầu tư đúng đắn cho các lĩnh vực khác như kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn, nước giặt…Năng suất lao động bán lẻ xăng dầu đạt mức rất tốt.

Sự hoạt động lớn mạnh đó đã mang lại lợi nhuận tăng 67% xo với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 15,6%. Lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 34,6%, tỷ lệ trả cổ tức = 14%. Thu nhập bình quân của người lao động tiệm cận với thị trường, điều kiện lao động của người lao động được cải thiện.

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp với sự nhất trí của 100% cổ đông dự họp vào hồi 12h30 cùng ngày./.

Chùm ảnh Đại hội:


Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

Trước giờ khai mạc Đại hội.

Chủ tịch HĐQT Trần Đắc Xuân và Giám đốc Bùi Văn Thành quyết tâm trong nhiệm kỳ tới Petajico Hà Nội tiếp tục phát huy sức mạnh nội sinh, kết hợp vận dụng sức mạnh ngoại sinh khẳng định vị thế là đơn vị vận tải bộ lớn mạnh uy tín trên thương trường, đồng thời là địa chỉ tin cậy của những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu sáng, dầu mỡ nhờn, nước giặt Petrolimex…

Tân Ủy viên HĐQT Phạm Thành Đô với những giải pháp hữu ích tại Đại Hội.

Cổ đông tin tưởng bỏ lá phiếu bầu.

Chia tay thành viên HĐQT, Ban kiểm soát những người đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Petajico Hà Nội.

Chào đón Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Sự tin cậy, đoàn kết nhất trí của các quý vị cổ đông tiếp tục là nguồn lực mạnh mẽ đối với từng bước đi vững chắc và lâu dài của cán bộ, người lao động Petajico Hà Nội.

Kính mời quý vị tải:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016tại đây.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016tại đây.

Tin và ảnh: Mai Anh-Tiến Ngọc.

Nguồn:   Petajico Hà Nội