Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ

 Petajico Hà Nội

 Petajico Hà Nội
 11:11 SA @ Thứ Tư - 20 Tháng Giêng, 2021

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ như sau:

Nguồn:   Petajico Hà Nội