Thư khuyến cáo CTCP Đầu tư thương mại và Dịch vụ Bảo Minh xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Petrolimex

 Petrolimex

 09:52 SA @ Thứ Tư - 18 Tháng Mười Một, 2015

Các hình ảnh xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Petrolimex của CTCP Đầu tư thương mại và Dịch vụ Bảo Minh tại CHXD 117 Trần Cung:Tại đây

Nguồn:   Petrolimex