Tri ân Khách hàng, những người quyết định sự thành công của Petajico Hà Nội

 Trương Thị Mai Anh

 Phó phòng TC-HC
 04:24 CH @ Thứ Tư - 22 Tháng Sáu, 2022

Trân trọng gửi tới Quý vị toàn cảnh ngày hội tri ân Khách hàng của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội./.

Nguồn:   Petajico Hà Nội