Triển khai quy trình bán hàng 5 bước tại các Cửa hàng xăng dầu thuộc Petajico Hà Nội

 Petajico Hà Nội

 08:55 SA @ Thứ Sáu - 26 Tháng Năm, 2017

Thực hiện văn bản số 0549/PLX-PR ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Trần Văn Thịnh về việc “Đẩy mạnh truyền thông tại CHXD Petrolimex".

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã nghiêm túc tổ chức đào tạo quy trình bán hàng 5 bước, cách xử lý các tình huống phổ biến phát sinh tại CHXD, quy trình quản lý sắp xếp nơi làm việc.

Với phương châm làm việc học hỏi cầu thị tiến bộ, học viên tích cực trau dồi kiến thức trên lý thuyết và thực hành thực tế ngay tại buổi học.

Các học viên sẵn sàng điều chỉnh để hoàn thiện kỹ năng làm việc trên tinh thần HOÀN THIỆN KỸ NĂNG LÀ HOÀN THIỆN CHÍNH MÌNH.

Sau đây là 1 số hình ảnh học tập của học viên:

Đi học nghiêm chỉnh, bán hàng văn hóa đó là công nhân Petrolimex chúng em.

Cửa hàng trướng CHXD số 1 Lê Trung Long.

Cửa hàng trưởng CHXD số 66 Nguyễn Văn Tuy

Mẹ Dung bầu sắp sinh cũng học hành hăng hái không kém ai.

Công nhân bán lẻ xăng dầu Nguyễn Thị Liên

Công nhân bán lẻ xăng dầu Trần Thế Anh.

Công nhân bán lẻ xăng dầu Nguyễn Thị Thơm

Công nhân bán lẻ xăng dầu Lê Tuấn Thành

Công nhân bán lẻ xăng dầu Mạc Thị Nội

Nguồn:   Petajico Hà Nội