Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Petajico Hà Nội

 Trương Thị Mai Anh

 Phó phòng TC-HC
 06:49 CH @ Thứ Tư - 17 Tháng Tư, 2024

Sáng 17/04/2024 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (Petajico Hà Nội) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tổng số cổ đông được triệu tập là 836 cổ đông tương ứng với 7.326.861 cổ phần có quyền biểu quyết.

8h30 phút có 199 cổ đông tới dự Đại hội tương ứng với 5.657.677 cổ phần chiếm 77,2% trên tổng số cổ phần có quyền được biểu quyết.

Vinh dự Đại hội được đón tiếp Ông Đoàn Văn Thu - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex cùng các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty, Công ty.

Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc hiệu quả. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội năm 2024 đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí 100% của các thành viên tham dự.

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội:

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex Đoàn Văn Thu nhất trí với các báo cáo được Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát trình bày tại Đại hội. Đồng thời ghi nhận thành tích của tập thể cá nhân người lao động Petajico Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT Petajico Hà Nội Bùi Văn Thành báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 định hướng năm 2024.

Giám đốc Petajico Hà Nội Phạm Quốc Hùng báo cáo hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2024.

Phó giám đốc Petajico Hà Nội, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu Phạm Văn Chiến báo cáo Đại hội tình hình thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Phó giám đốc Petajico Hà Nội, Thư ký Đại hội Vũ Viết Hoàng trình bày Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

Cổ đông lớn Petajico Hà Nội Phạm Thành Đô phát biểu ý kiến tham gia công tác SXKD của Công ty.

Cổ đông về dự Đại hội đông vui như hội

Kính mời quý vị tải

Nghị quyết Đại hội tại đây.

Biên bản Đại hội tại đây.

Petajico Hà Nội xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:   Petajico Hà Nội