Công tác phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới

 Trương Thị Mai Anh

 Trưởng Ban nữ công
 05:31 CH @ Thứ Tư - 11 Tháng Giêng, 2012

CÔNG TÁC PHỤ NỮ VÀ MỤC TIÊU BÌNH ĐẲNG GIỚI

Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong nhiều năm qua Công ty đã có những chế độ chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện cho nữ lao động phát triển và thực hiện bình đẳng giới.

Công ty xây dựng một chương riêng trong Thỏa ước Lao động tập thể về những Quy định riêng đối với lao động nữ, trong đó những điều ưu tiên có lợi nhất đối với lao động nữ được công nhận và thực hiện.

Thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ để chỉ đạo, giám sát, lắng nghe hoạt động của nữ CBCNV Công ty. Ban đã đề xuất với Công ty thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về: Tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm điều động, tuyển chọn, điều kiện lao động, bảo hộ lao động, nâng bậc lương, trả công lao động và các điều kiện việc làm khác.

Những đồng chí lao động nữ là Công nhân bán lẻ xăng dầu khi mang thai được Công ty bố trí điều động làm việc tại các Cửa hàng gần nhà nhất. Khi mang thai đến tháng thứ bảy được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt một giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương, được bình xét thi đua và được hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định hiện hành.
Những đồng chí là lao động gián tiếp khi mang thai hoặc đi làm sau khi sinh con cũng được đơn vị bố trí giảm bớt việc mà vẫn được hưởng đủ lương, được bình xét thi đua và được hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều kiện SXKD thực tế của Công ty là địa bàn hoạt động phân tán rộng khắp trên nhiều vùng miền vì vậy cán bộ, người lao động thường xuyên phải đi công tác xa. Tuy nhiên Công ty cũng hạn chế tối đa trong việc cử chị em đi công tác để tạo điều kiện cho chị em có nhiều cơ hội hơn trong việc chăm sóc gia đình.

Công tác tổ chức của Ban nữ công Công ty được trẻ hóa trên cơ sở có tính kế thừa. Vì vậy các hoạt động nữ công ngày càng sôi nổi thiết thực hơn.

Tỷ lệ nữ cán bộ tham gia trong BCH Đảng ủy và BCH Công đoàn cơ sở Công ty chiếm trên 30%. Có nhiều đồng chí nữ được bổ nhiệm giữ trọng trách lớn trong Công ty như: UVBCH đảng ủy, Kế toán trưởng ( Đ/c Vũ Thị Nhâm); UVBCH đảng ủy, Trưởng Phòng thương mại ( Đ/c Vũ Thị Bấn)...

Công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ lao động nữ: gửi đi học thi nâng nghạch, cử tham gia học các lớp chính trị, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng làm việc, phương pháp tư duy, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong gia đình cơ quan và xã hội.

Chính vì vậy trong nhiều năm qua lực lượng lao động nữ đã có đóng góp nhất định trong sự thành công chung của Công ty và sự ổn định xã hội./.
Nguồn: