Thông báo dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 Petajico Hà Nội

 Petajico Hà Nội
 12:18 CH @ Thứ Tư - 27 Tháng Ba, 2024

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội kính gửi thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 

Kính mời Quý vị tải các flie giấy mời, giấy ủy quyền,…..

Thông báo mời họp        tại đây

Báo cáo thường niên           tại đây

Bộ tài liệu                  tại đây.

Giấy ủy quyền       tại đây

Nguồn: