Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét.

 Petajico Hà Nội

 12:20 CH @ Thứ Tư - 11 Tháng Tám, 2021

Công ty Cp thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội thông báo Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét.

Kính mời Quý vị đón xem tại đây..

Nguồn:   Petajico Hà Nội