Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 và Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận

 Petajico Hà Nội

 10:04 SA @ Thứ Hai - 13 Tháng Ba, 2023

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội thông báo: Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với cùng kỳ năm trước.

Kính mời Quý vị tải văn bản chi tiết:

- Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 tại đây.

- Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tại đây.

Công ty xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:   Petajico Hà Nội