Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021

 Petajico Hà Nội

 04:49 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Bảy, 2021

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội thông báo về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021.

Kính mời Quý vị tải File tại đây.

Công ty xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:   Petajico Hà Nội