Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2023 so với cùng kỳ năm trước.

 Petajico Hà Nội

 05:06 CH @ Thứ Hai - 23 Tháng Mười, 2023

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội trân trọng thông báo về Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2023 so với cùng kỳ năm trước.

Kính mời Quý vị xem tại đây.

Công ty xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:   Petajico Hà Nội