Hướng dẫn quy trình mua cổ phần (dành cho cổ đông hiện hữu chưa lưu ký cổ phiếu)

 Petajico Hà Nội

 08:55 SA @ Thứ Năm - 13 Tháng Hai, 2020

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội thông báo tới quý vị thời gian, thủ tục thực hiện mua cổ phần, hướng dẫn và mẫu các giấy đăng ký mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

Kính mời quý vị tải file đính kèm:

- Hướng dẫn quy trình mua cổ phần (dành cho cổ đông hiện hữu chưa lưu ký cổ phiếu) tại đây.

- Giấy đăng ký mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu tại đây.

- Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:   Petajico Hà Nội