Nghị quyết chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức còn lại năm 2023

 Petajico Hà Nội

 08:34 CH @ Thứ Tư - 24 Tháng Tư, 2024

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội thông báo Nghị quyết chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức còn lại năm 2023.

Kính mời Quý vị tải file tại đây.

Công ty xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:   Petajico Hà Nội