Nghị quyết về chốt danh sách cổ đông, tạm ứng cổ tức năm 2022 và dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 Petajico Hà Nội

 10:05 SA @ Thứ Hai - 20 Tháng Hai, 2023

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội thông báo thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết về tạm ứng cổ tức năm 2022.

Mời Quý vị tải file đính kèm:

- Nghị quyết về chốt danh sách cổ đông, tạm ứng cổ tức năm 2022 tại đây!

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng bằng tiền năm 2022 và dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại đây!

Trân trọng!

Nguồn:   Petajico Hà Nội