Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 Petajico Hà Nội

 03:00 CH @ Thứ Tư - 24 Tháng Hai, 2021

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội thông báo Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính mời quý vị tải file tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:   Petajico Hà Nội