Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 Petajico Hà Nội

 04:09 CH @ Thứ Sáu - 18 Tháng Ba, 2022

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội kính gửi Quý vị cổ đông: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính mời quý vị tải:

- Thông báo mời họp tại đây.

- Dự thảo tài liệu tại đây.

Công ty xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:   Petajico Hà Nội