Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 Petajico Hà Nội

 09:24 SA @ Thứ Tư - 15 Tháng Ba, 2023

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính mời Quý vị tải :

Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền tại đây.

Tài liệu dự thảo tại đây.

Công ty xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:   Petajico Hà Nội