Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

 Petajico Hà Nội

 08:31 CH @ Thứ Tư - 24 Tháng Tư, 2024

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền.

Kính mời Quý vị tải file tại đây.

Công ty xin trận trọng cảm ơn./.

Nguồn:   Petajico Hà Nội