Tri ân Khách hàng, những người quyết định sự thành công của Petajico Hà Nội

Trương Thị Mai Anh - Phó phòng TC-HC04:24' CH-Thứ tư, 22/06/2022

Trân trọng gửi tới Quý vị toàn cảnh ngày hội tri ân Khách hàng của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội./.

loading...

Petajico Hà Nội