Nghị quyết HĐQT về thời gian dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021

Petajico Hà Nội05:18' CH-Thứ sáu, 04/03/2022

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex thông báo thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường nêm năm 2022. Tạm ứng cổ tức năm 2021.

Kính mời Quý vị tải file tại đây.

tại đây.

Công ty xin trân trọng cảm ơn./.

Petajico Hà Nội